Home
HomeProjectsServicesProfileContact
ЦЕНИ
НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ
--МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ--
ПРЕГЛЕДИ
Първичен преглед 15 лв.
Първичен преглед – официални празници 20 лв.
Първичен преглед – неделя 20 лв.
Вторичен преглед 7 лв.
Второ мнение 20 лв.
Домашно посещение в рамките на гр. Черноморец 10 лв.
ВАКСИНИ
Ваксина годишна 30 лв.
Ваксини Intervet, Merial - всички 30 лв.
Purevax – RCP 40 лв.
Purevax – Leucofeligen FeLV/RCP 50 лв.
Purevax – RCPCHFeLV 60 лв.
Pestorin – заек 15 лв.
Моновалентна – бяс 15 лв.
Издаване на международен паспорт 15 лв.
Издаване на стандартен паспорт 5 лв.
Поставяне на микрочип 40 лв.
ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ
Външно обезпаразитяване* 5 лв.
Вътрешно обезпаразитяване* 2 лв.
Отстраняване на кърлеж 5 лв.
*Цената на препарата за обезпаразитяване не е включена. лв.
МАНИПУЛАЦИИ
Превръзка/шина – ниво 1 5–10 лв.
Превръзка/шина – ниво 2 10–20 лв.
Превръзка/шина – ниво 3 30-40 лв.
Превръзка/шина – ниво 4 40–70 лв.
Почистване на уши 10-20 лв.
Промивка на уши* 15-25 лв.
Изрязване на нокти 7 лв.
Изрязване на клюн 7 лв.
Изрязване на зъби 7 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от лапа* 15–35 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от ухо* 15–30 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от носа* 20-50 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от окото* 15–30 лв.
Поставяне на уринарен катетър на мъжко животно 15-30 лв.
Поставяне на уринарен катетър на женско животно 20-50 лв.
Почистване на анални жлези 10 лв.
Промиване на анални жлези 10-20 лв.
Клизма – куче 20–70 лв.
Клизма – котка 20–70 лв.
Промиване на препуциум/влагалище 5-10 лв.
Пункция на става 30-50 лв.
Абдоминоцентеза – диагностична 15 лв.
Абдоминоцентеза – терапевтична 20–50 лв.
Торакоцентеза – диагностична 15 лв.
Торакоцентеза – терапевтична 30–70 лв.
Перикардиоцентеза 100–180 лв.
Обработка на абсцес* 20-50 лв.
Цистоцентеза 15-40 лв.
Подкожна/мускулна инжекция 5 лв.
Даване на лекарства през устата 5-10 лв.
За всички процедури, отбелязани със "*", цената НЕ включва поставянето на венозен път и анестезията. лв.
ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ
ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Хоспитализация – денонощна, в зависимост от състоянието на пациента* 25–50 лв.
Хоспитализация до 12 часа* 10–40 лв.
*Не е включена цената на медикаментите. лв.
ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ
Спешна помощ при постъпване 30–100 лв.
Интензивни грижи в рамките на работен ден 50–150 лв.
Кислород – на час 10 лв.
Кислород – на 12 часа 50 лв.
Трансфузия на плазма 50–100 лв.
Поставяне на носен катетър за кислород 30–50 лв.
Поставяне на централен венозен катетър 10–20 лв.
Поставяне на гръдна тръба 60–150 лв.
Кръвопреливане – цяла кръв – куче 70–100 лв.
Кръвопреливане – цяла кръв – котка 70–100 лв.
Поставяне на носно-хранопроводна сонда 50-100 лв.
Поставяне на хранопроводна сонда 90-150 лв.
ФЛУИДНА ТЕРАПИЯ
Поставяне на венозен катетър 5–15 лв.
Система – банка – инфузомат 15 лв.
Система – банка 5-10 лв.
Колоидни разтвори – за 1 мл 1 лв.
Флуидни разтвори – подкожно 10–30 лв.
Флуиди чрез инфузионна помпа/час* 10 лв.
*В цената не е включен лекарственият препарат. лв.
ДИАГНОСТИКА
ЛАБОРАТОРИЯ
Вземане на кръв 10-20 лв.
Пункционна биопсия 40 лв.
Тъканна биопсия 40 лв.
Вземане на цереброспинална течност 100-150 лв.
КРЪВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Пълна кръвна картина 15 лв.
Биохимични показатели – за показател 3-5 лв.
Стандартен панел 35 лв.
Глюкоза – глюкомер 7 лв.
Кръвна натривка 10-30 лв.
Копроовоскопия 5-10 лв.
Глюкозна крива 25–80 лв.
Цитологично изследване 30-50 лв.
Кожна проба 10-15 лв.
Посявка за дерматофити 25 лв.
Croos-match при кръвопреливане 15–20 лв.
Предоперативно време/съсирванена кръвта/ВСК 10 лв.
СЕРОЛОГИЧНИ ТЕСТОВЕ
Моновалентен 25 лв.
Бивалентен 30 лв.
Поливалентен 35 лв.
IDEXX - комбиниран 60 лв.
Изследване на урина
Тест лента 7 лв.
Рефрактометър 5 лв.
Под микроскоп 10 лв.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
ЕКГ И ЕХОГРАФИЯ
ЕКГ – изследване 30 лв.
Ехография – коремни органи 20–40 лв.
РЕНТГЕН
Рентгенография 20 лв.
Рентгенография (нощна смяна) 25 лв.
Контрастно вещество (хранопровод, стомах, черва) 15 лв.
Йоден контраст за храносмилателна система (при съмнение за руптура) 20-30 лв.
Негативен контраст за пикочен мехур 15 лв.
Нефрография/цистография с урографин 20-30 лв.
Контрастна миелография 120–200 лв.
Бариева каша 10 лв.
СТОМАТОЛОГИЯ
Почистване на зъбен камък 50–100 лв.
Изваждане на млечни зъби 35–70 лв.
ХИРУРГИЯ
АНЕСТЕЗИЯ
Индукция – D/K/мл 5 лв.
Индукция – Propofol/мл 10 лв.
Индукция – Thiopental/мл 5 лв.
Епидурална анестезия 25–80 лв.
Проводна анестезия 10–30 лв.
Повърхностна анестезия 10–20 лв.
Инхалационна анестезия с изофлуран/час 60 лв.
Седация 15–30 лв.
Локална анестезия 15–30 лв.
Антиседан ("бързо събуждане") 20-60 лв.
Мониторинг/час 30–50 лв.
Поставяне на епидурален катетър 80 лв.
КОЖНИ ОПЕРАЦИИ
Кожни рани – 1-ва степен 20–30 лв.
Кожни рани – 2-ра степен 40–60 лв.
Кожни рани – 4-та степен 80–150 лв.
Кожни рани – 3-та степен 60–100 лв.
Отстраняване на кожни тумори 120-200 лв.
Кожни рани - пластика 120-250 лв.
При необходимост от спешна оперативна намеса (вечер след 19 часа) цената на съответната операция се увеличава с 50%. лв.
КАСТРАЦИИ
Кастрация на мъжко куче – до 10 кг 65 лв.
Кастрация на мъжко куче – от 11 до 20 кг 75 лв.
Кастрация на мъжко куче – от 21 до 40 кг 90 лв.
Кастрация на мъжко куче – над 40 кг 110 лв.
Кастрация на женско куче – до 15 кг 100 лв.
Кастрация на женско куче – от 15 до 25 кг 120 лв.
Кастрация на женско куче – над 25 кг 150 лв.
Кастрация на женска котка 95 лв.
Кастрация на мъжка котка 65 лв.
Кастрация на заек/гризачи – мъжки 65 лв.
Кастрация на заек/гризачи – женски 100 лв.
Кастрация на крипторхид – котка 80-100 лв.
Кастрация на крипторхид – куче 80-180 лв.
При необходимост от спешна оперативна намеса (вечер след 19 часа) цената на съответната операция се увеличава с 50%. лв.
ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ГЛАВАТА
Пластика на твърдо небце 120-200 лв.
Пластика на меко небце 150-250 лв.
Ороназална фистула 100-200 лв.
Отстраняване на гингивални тумори 100-200 лв.
Екстирпация на слюнчена жлеза 150–250 лв.
Корекция на ентропиум/ектропиум – едностранно 100-150 лв.
Cherry eye 100–150 лв.
Корнеална язва – скарификация 80-120 лв.
Корнеална язва – конюнктивална лапичка 150-250 лв.
Перфорация на корнеята 150-300 лв.
Тумори на клепачите 120-180 лв.
Проптозис на очната ябълка 130-200 лв.
Енуклеация 120–200 лв.
Отохематом 100-150 лв.
Отстраняване на тумори/полипи от ушния канал 100–200 лв.
Аблация на ушния канал 150–300 лв.
Операции на хранопровода – шийна област 200–300 лв.
Операции на хранопровода - гръдна област 400-700 лв.
Пришиване на клепачи (трети клепач) 70-100 лв.
Корнеално чуждо тяло 85-150 лв.
Хирургично лечение на панус 85-200 лв.
Хирургично отстраняване на ектопични мигли 85-150 лв.
Рани на клепачите 90-200 лв.
Лечебно купиране на уши 150-250 лв.
При необходимост от спешна оперативна намеса (вечер след 19 часа) цената на съответната операция се увеличава с 50%. лв.
КОРЕМНИ ОПЕРАЦИИ
Пиометра – куче 130-250 лв.
Пиометра – котка 130-200 лв.
Диагностична лапаротомия – куче 100-200 лв.
Диагностична лапаротомия – котка 80-150 лв.
Цезарово сечение – куче 150–250 лв.
Цезарово сечение – котка 150-250 лв.
Спленектомия – куче 150–300 лв.
Спленектомия – котка 150–200 лв.
Гастротомия 150-250 лв.
Гастротомия и ентеротомия 250-400 лв.
Частична гастректомия 200–250 лв.
Пилоропластика 160–250 лв.
Ентеротомия 150–250 лв.
Ентероанастомоза 180-300 лв.
Мегаколон 200–300 лв.
Инвагинация 150–300 лв.
Превъртане/разширение на стомаха 400–600 лв.
Оперативно лечение на перитонит 150–400 лв.
При необходимост от спешна оперативна намеса (вечер след 19 часа) цената на съответната операция се увеличава с 50%. лв.
ОПЕРАЦИИ НА УРИНАЛНИТЕ/ПОЛОВИТЕ ПЪТИЩА
Цистотомия 140-250 лв.
Поставяне на цистостомален катетър 160 лв.
Отстраняване на тумори на пикочния мехур 150–300 лв.
Отстраняване на камъни от пикочния мехур 150-250 лв.
Уретротомия – куче 100–200 лв.
Скротална уретростомия – куче 150–250 лв.
Перинеална уретростомия – котка 140–200 лв.
Реуретростомия 150-250 лв.
Травматично разкъсване на уретрата 120–300 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия 150-250 лв.
Вагинални тумори – тазов капак 300–600 лв.
Тестикуларни тумори 100-200 лв.
Влагалищна хиперплазия 150-250 лв.
Изпадане на влагалище/пенис 100-250 лв.
Фимоза/парафимоза/френулум перзистенс 100-200 лв.
Екстирпация на бъбрек 200-350 лв.
Простатен абсцес 200-400 лв.
Простатна циста 200-450 лв.
При необходимост от спешна оперативна намеса (вечер след 19 часа) цената на съответната операция се увеличава с 50%. лв.
ОПЕРАЦИИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Пластика на ноздри 120–150 лв.
Трахеотомия 120–200 лв.
Лобектомия на бял дроб 500–900 лв.
Диафрагмална херния 200–400 лв.
Корекция на трахеален колапс чрез протеза 600 лв.
При необходимост от спешна оперативна намеса (вечер след 19 часа) цената на съответната операция се увеличава с 50%. лв.
ОРТОПЕДИЧНИ ОПЕРАЦИИ
Фрактури на пръста 120-200 лв.
Фрактура – метакарпус – куче 150–250 лв.
Фрактура – метакарпус – котка 150–200 лв.
Фрактура – метатарзус – куче 150–250 лв.
Фрактура – метатарзус – котка 150–200 лв.
Фрактури на долна челюст 200-300 лв.
Фрактури на горна челюст 180-300 лв.
Фрактури – киткова става 200-350 лв.
Фрактури – тарзална става 200-350 лв.
Симфизиодеза на долна челюст 100-150 лв.
Луксация на долночелюстна става - закрито наместване 80-120 лв.
Фрактура - улна А 150-200 лв.
Фрактура - улна В 200-250 лв.
Фрактура - улна С 250 лв.
Монтегия фрактура 200-300 лв.
Фрактура – радиус А 180–250 лв.
Фрактура - радиус В 200-300 лв.
Фрактура - радиус С 250-400 лв.
Фрактура - хумерус А 200-300 лв.
Фрактура - хумерус В 250-350 лв.
Фрактура - хумерус С 250-500 лв.
Фрактура – лопатка (тяло и гребен) 200–300 лв.
Фрактура - лопатка (шийка) 250-350 лв.
Фрактура - лопатка (ставна) 350-450 лв.
Фрактура – тибия А 180–250 лв.
Фрактура - тибия В 200-350 лв.
Фрактура - тибия С 300-450 лв.
Фрактура – бедрена кост А 180–250 лв.
Фрактура - бедрена кост В 200-350 лв.
Фрактура - бедрена кост С 300-450 лв.
Бедрена шийка или интеркондиларна (ставна) 250-400 лв.
Фрактури таз - илиум (серклажи, винтове) 200-350 лв.
Фрактури таз - илиум (пластина, костен цимент) А 200-350 лв.
Фрактури таз - илиум (пластина, костен цимент) В 250-350 лв.
Фрактури таз - илиум (пластина, костен цимент) С 350-450 лв.
Ацетабулум 250-400 лв.
Илиум и ацетабулум 350-500 лв.
Сакроилиачно отделяне 200-350 лв.
Фрактури на ребра, гръден капак 200-400 лв.
Луксация на тазобедрена става – закрито наместване 100-200 лв.
Луксация на тазобедрена става – оперативно наместване 250-450 лв.
Луксация на тарзална става – изкуствени връзки 250–350 лв.
Скъсана предна кръстна връзка: изкуствени връзки 250-350 лв.
Скъсана предна кръстна връзка с менискектомия +100 лв.
Скъсана предна кръстна връзка: tibial wedge 300-500 лв.
Луксация на патела 200-400 лв.
Възстановяване на сухожилия 180–300 лв.
Раменна остеохондроза 300-400 лв.
Растежни дефекти на лакътната става лв.
UAP с възстановяване на PA 250-400 лв.
UAP c отстраняване на РА 200-350 лв.
UAP с възстановяване на PA и остеотомия улна 350-500 лв.
Фрактуриран Processus coronoideus 250-400 лв.
Остеотомия на бедрената глава 200-300 лв.
Панкарпална артродеза – киткова става 250–400 лв.
Пантарзална артродеза – тарзална става 300-400 лв.
Частична артродеза - тарзална става 250-400 лв.
Лакътна артродеза 400-500 лв.
Ампутация на пръст 100-200 лв.
Ампутация на гръден крайник - котка 200-300 лв.
Ампутация на гръден крайник - куче 200-400 лв.
Ампутация на тазов крайник - котка 200-300 лв.
Ампутация на тазов крайник - куче 200-400 лв.
Ампутация на опашка 100-200 лв.
Цените на ортопедичните операции варират според сложността на проблема, продължителността на анестезията и избора на импланти. При необходимост от спешна оперативна намеса (вечер след 19 часа) цената на съответната операция се увеличава с 50%. лв.
Класификацията е според AO/ASIF A-simple (2 фрагмента), B-wedge (3 редуцируеми фрагменти), C- complex (множествена фрактура), допълнително сложността бива А1, А2 и т.н. лв.
НЕВРОХИРУРГИЯ
Миелография 120-200 лв.
Атланто–аксиална сублуксация 800-1000 лв.
Вентрален слот 500–800 лв.
Хемиламинектомия 500–800 лв.
Дорзална ламинектомия 500–800 лв.
Фрактури на прешлени 500-800 лв.
Компресирани фрактури с използване на костен цимент 500-1000 лв.
ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
Мастектомия – куче 150-200 лв.
Мастектомия – котка 120-200 лв.
Екстирпация на анални жлези 150-200 лв.
Умбиликална херния 90-120 лв.
Ингвинална/скротална/фемурална херния 150-200 лв.
Травматична херния/евентрация 150-250 лв.
Перинеална херния – едностранна 150-250 лв.
Перинеални тумори 100–250 лв.
Корекция при изпадане на ректума – без некроза на червото 80 лв.
Корекция при изпадане на ректума – с некроза на червото 150–180 лв.
Корекция при изпадане на ректума – колопексия 150-200 лв.
При необходимост от спешна оперативна намеса (вечер след 19 часа) цената на съответната операция се увеличава с 50%. лв.
Евтаназия – котка 30-50 лв.
Евтаназия – куче 40-60 лв.
Аутопсия 30-100 лв.
Contact Banner